Меѓународниот конкурс за избор на најдобра поетска творба, краток расказ, ликовно дело и музичка композиција. ​

Секоја капка спомени

Ликовно дело

Прифатете го она што ви го нуди животот и обидете се да пиете од секоја чаша вино

Пауло Коелјо

01

Теона Вучева со шифра TV9

02

Љубица Средовска Ѓоргески со шифра
Бубица 2021

03

Блаже Буровски со шифра
Ќерамида

Прво место

Теона Вучева со шифра TV9

Второ место

Љубица Средовска Ѓоргески со шифра Бубица 2021

Трето место

Блаже Буровски со шифра Ќерамида

MK