Меѓународниот конкурс за избор на најдобра поетска творба, краток расказ, ликовно дело и музичка композиција. ​

Секоја капка спомени

Поетска творба

Виното е еден вид поезија која се флашира.

Роберт Луис Стивенсон

01

Виолета Колевска Атанасоска со шифра Гроздоберка

02

Габриела Стојаноска Станоеска со шифра Песнување

03

               Трајче Јованчески со шифра
            Седма галаксија

Прво место

Виолета Колевска Атанасоска со шифра Гроздоберка

Второ место

Габриела Стојаноска Станоеска со шифра Песнување

Трето место

Трајче Јованчески со шифра Седма галаксија

MK