Секоја капка спомени

Меѓународниот конкурс за избор на најдобра поетска творба, краток расказ, ликовно дело и музичка композиција.
Макпрогрес ДОО Виница како интернационална и општествено одговорна компанија континуирано вложува во развој на сите сегменти од човековото живеење во регионот во кој е формирана и поширокo. Имајќи предвид дека истата е формирана и веќе триесет години опстојува во регион со исклучителни природни богатства, на поднебје со голем број сoнчеви денови, поволна почва, винови насади кои со векови се одгледувале на овој терен и според кои впрочем и градот Виница го добива своето име, компанијата вложува и во промоција на регионот и богатствата на чие тло опстојува. За таа цел Макпрогрес го распиша Меѓународниот конкурс за избор на најдобра поетска творба, краток расказ, ликовно дело и музичка композиција. Делата кои ги создаваа авторите беа на тема: „Секоја капка спомени“.

Конкурсот беше распишан во следниве категории

MK